فایل های دسته بندی برنامه ریزی شهری

آشنائی با : طرح های تفضیلی شهری ، مراجع ، مراحل بررسی و تصویب و تغییرات بعدی آنها تهیه کننده : مهند

آشنائی با : طرح های تفضیلی شهری ، مراجع ، مراحل بررسی و تصویب و تغییرات بعدی آنها ، که بصورت گام به گام در قالب فلو چارت با فهم ساده و کار بردی برای بهره بردار ارائه گردیده است

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنائی با : تعیین محدوده و حریم شهرها و روستاها و فرآیند تصویب آنها طرح های توسعه و عمران (جامع) شهر

آشنائی با : تعیین محدوده و حریم شهرها و روستاها و فرآیند تصویب آنها ، طرح های توسعه و عمران (جامع ) شهری و فرآیند تصویب آنها ، طرح های تفصیلی شهری و فرآیند تصویب و تغییرات بعدی در بصورت گام به گام ، در قالب فلو چارت ، با فهم ساده وکار بردی برای ...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنائی با : مراجع صدور پروانه ساختمان و مراجع رسیدگی به ساخت وسازهای غیرمجاز ، در محدوه روستا و اراض

آشنائی با : مراجع صدور پروانه ساختمان و مراجع رسیدگی به ساخت وسازهای غیرمجاز ، در محدوه روستا و اراضی خارج از حریم شهر و محدوده روستا در این مجمل ،مراجع و فرایند صدور پروانه ساختمان در اراضی خارج از حریم شهر و در محدوده روستا ونیز چگونگی بر خورد...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنائی با مراجع صدور پروانه ساختمان و مراجع رسیدگی به ساخت وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها

آشنائی با مراجع صدور پروانه ساختمان و مراجع رسیدگی به ساخت وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها، در قالب فایل pdf در 8 صفحه. آشنائی با : مراجع صدور پروانه ساختمان و مراجع رسیدگی به ساخت وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهر ها ، که در این مقاله فرایند کار بصورت کار بردی در قالب فلو چات که بصورت ..

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربری پیشنهادی شهر چمستان با اتوکد

کاربری پیشنهادی شهر چمستان با اتوکد. شامل: نقشه کاربری زمین پیشنهادی + نقشه خام عرصه و اعیان پایه شهر چمستان

قیمت : 25,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقشه طرح تفصیلی شهر بابل

نقشه طرح تفصیلی شهر بابل

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل جی آی اس شهر فریدونکنار

فایل جی آی اس شهر فریدونکنار

قیمت : 29,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهر آمل

مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهر آمل

قیمت : 20,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آسیب شناسی منظر شهری با تاکید بر ویژگی های کالبدی محله ، مطالعه موردی : یورمحله بابلسر

تحقیق آسیب شناسی منظر شهری با تاکید بر ویژگی های کالبدی محله ، مطالعه موردی : یورمحله بابلسر، در قالب فایل Word در 6 صفحه. محله به عنوان يك واحد اجتماعي- كالبدي از جمله عناصر تشكيل دهنده فضاي شهري است و وجود یا عدم وجود سیمای بصری و كالبدي مناسب در هر محله ، ميتواند نقش اساسي در منظر كل شهر ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مدیریت ترافیک ساکن در شهرها با سرمایه گذاری بر روی پارکینگ های عمومی

دانلود تحقیق مدیریت ترافیک ساکن در شهرها با سرمایه گذاری بر روی پارکینگ های عمومی، در قالب فایل Word . افزایش کاربری های جدید ، افزایش جمعیت ، افزایش سطح مالکیت اتومبیل و افزایش مناطق شهری باعث ایجاد مشکلات ترافیکی در شهرهای کشور شده است . باید توجه داشت حل مسئله ترافیک به برنامه‌ریزی‌ های ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل کاربری اراضی ایران

دانلود شیپ فایل کاربری اراضی ایران. لایه جی آی اسی کاربری اراضی کشور ایران به صورت شیپ فایل می باشد ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

لایه های جی آی اسی نقشه کاربری اراضی شهر خرم آباد

دانلود لایه های جی آی اسی نقشه کاربری اراضی شهر خرم آباد. لایه های مختلف (آموزشی، تاریخی، مسکونی، فضای سبز و ....) کاربری های وضع موجود نقشه کاربری اراضی شهر خرم آباد به صورت لایه های جی آی اسی ...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 136